Instalaţii ventilare

ideal proiect autorizatie incendiu instalatii ventilareProiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi , cu excepţia celor de tip natural-organizat, se face de către o firmă autorizată de către IGSU.

Aceste instalaţii se referă la cele de ventilare în vederea evacuării fumului şi gazelor fiebinţi şi a compensării cu aer neviciat.

Instalaţiile de ventilare în vederea desfumării au un rol extrem de important deoarece asigură protecţia utilizatorilor. Peste 90% din decesele ce survin în urma unui incendiu survin nu ca urmare a acţiunii termice ci a intoxicării cu fum şi alte produse nocive rezultate în timpul incendiului.

Astfel nu doar proiectarea, ci şi execuţia şi urmărirea în timp reprezintă un act de responsabilitate deoarece funcţionarea deficitară poate duce la apariţia de victime umane.

Instalaţiile de desfumare, aşa cum ele se mai numesc, trebuie să îşi menţină funcţionarea corespunzătoare o perioadă determinată de timp. Astfel se impun atât coloanelor de introducere şi extragere a aerului, cât şi ventilatoarelor şi celorlalte componente anumite condiţii cu privire la etanşeitate, izolare şi funcţionare la o anumită temperatură minimă şi o anumită perioadă de timp minimă.