Registru Evidenţă instalaţii de stingere a incendiului

În conformitate cu art. 2.39. din P118/2-2013, beneficiarul unei clădiri are obligaţia de a înfiinţa un registru de evidenţă (numerotat şi sigilat), în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere. Registrul va

Read More Registru Evidenţă instalaţii de stingere a incendiului

Diferenţa între 2 jeturi pe punct şi 2 jeturi în funcţiune simultană

Foarte mulţi proiectanţi nu reuşesc să facă diferenţa între ce înseamnă două jeturi pe punct şi 2 jeturi în funcţiune simultană. Mulţi dintre ei consideră că două jeturi simultane înseamnă în mod automat şi două jeturi pe punct, adică este

Read More Diferenţa între 2 jeturi pe punct şi 2 jeturi în funcţiune simultană

Ce verificări se vor face periodic la hidranţii interiori?

Hidranţii de incendiu – interiori şi exteriori – trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de

Read More Ce verificări se vor face periodic la hidranţii interiori?

Proiectanţii pot întocmi Evaluarea de Risc la Incendiu

Conform ordinului 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, această documentaţie poate fi întocmită şi de către proiectant atunci când el este membru al echipei care a proiectat amenajarea sau construcţia  – art.48, lit. B.

Read More Proiectanţii pot întocmi Evaluarea de Risc la Incendiu