Registru Evidenţă instalaţii de stingere a incendiului

În conformitate cu art. 2.39. din P118/2-2013, beneficiarul unei clădiri are obligaţia de a înfiinţa un registru de evidenţă (numerotat şi sigilat), în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere.

Registrul va conţine:

  1. caracteristicile principale ale instalaţiei;
  2. data punerii în funcţiune;
  3. data verificării;
  4. elementele verificate;
  5. numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalaţiei;
  6. data încărcării şi punerii instalaţiei în stare de intervenţie;
  7. defecţiuni apărute.

În registrul de evidenţă se precizează şi operaţiunile ce trebuie să se execute în concordanţă cu instrucţiunile de exploatare şi cu prevederile cărţii tehnice.