Diferenţa între 2 jeturi pe punct şi 2 jeturi în funcţiune simultană

Foarte mulţi proiectanţi nu reuşesc să facă diferenţa între ce înseamnă două jeturi pe punct şi 2 jeturi în funcţiune simultană. Mulţi dintre ei consideră că două jeturi simultane înseamnă în mod automat şi două jeturi pe punct, adică este necesar ca fiecare punct al clădirii să fie acoperit de un debit de 2×2,1l/s=4,2l/s. Nu este însă adevărat.

Doar anumite categorii de construcţii necesită protejarea cu două jeturi pe punct, deşi pentru clădire dimensionarea implică două jeturi în funcţiune simultană. Două jeturi în funcţiune simultană nu înseamnă că ambele jeturi trebuie să fie orientate în acelaşi punct, ci că din doi hidranţi diferiţi se face stingerea la două focare diferite.

hidranti interiori actiune simultana

În majoritatea cazurilor este necesar ca un punct oarecare al spaţiului să poată fi acoperit de jetul unui singur hidrant. Excepţia la această regulă fac următoarele spaţii sau clădiri, în care este obligatoriu ca fiecare punct să fie acoperit de două jeturi simultane.

  • Spaţii cu risc mare şi foarte mare, depozite cu stive înalte cu un volum mai mare de 5000m3;
  • În clădiri civile publice înalte şi foarte înalte;
  • În clădiri de comerţi cu un volum mai mare de 5000m3;
  • În săli aglomerate.

În general condiţia de două jeturi pe punct duce la un număr mai mare de hidranţi.