Ce verificări se vor face periodic la hidranţii interiori?

Hidranţii de incendiu – interiori şi exteriori – trebuie menţinuţi permanent în stare de funcţionare. În acest scop, utilizatorul trebuie să desemneze o persoană care să efectueze verificarea instalaţiei de hidranţi periodic, în funcţie de condiţiile de mediu şi de risc de incendiu, dar cel puţin săptămânal.

La hidranţii interiori se urmăreşte, în principal :

 1. modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă uşor şi complet;
 2. starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei;
 3. accesul la hidranţi să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi;
 4. să nu fie descompletat;
 5. să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări;
 6. marcarea să fie lizibilă şi corectă.

Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranţi de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile art.27.8, pentru efectuarea unui program de verificări şi mentenanţă, cel puţin semestrial, care include verificarea funcţionării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte :

 1. furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
 2. dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate;
 3. debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru);
 4. sistemul de derulare funcţionează uşor;
 5. ţeava funcţionează corespunzător.

La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru.

La hidranţii de incendiu exteriori se verifică:

 1. starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare;
 2. gradul de etanşeitate a garniturilor;
 3. existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor.