Proiectanţii pot întocmi Evaluarea de Risc la Incendiu

Conform ordinului 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, această documentaţie poate fi întocmită şi de către proiectant atunci când el este membru al echipei care a proiectat amenajarea sau construcţia  – art.48, lit. B.

Ea mai poate fi întocmită de către evaluatorii de risc la incendiu atestaţi precum şi de:

a) persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;

b) proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia;

c) experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”, potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează.