Proiectant Incendiu

proiectant incendiu autorizat ideal proiect aeProiectarea instalaţiilor pentru detecţie, semnalizare, alarmare, desfumare şi stingere a incendiilor nu se poate face decât de către un proiectant incendiu autorizat în condiţiile legii.

Având în vedere prevederile art. 51, alin. 2, din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează conform Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.87 din 06.04.2010, publicat în Monitorul Oficial nr.238 din 14.04.2010, modificată şi completată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.112 din 16.07.2014, publicat în Monitorul Oficial, nr.556 din 28.07.2014.

Domeniile de autorizare pentru un proiectant incendiu sunt:

  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat.

Dacă sunteţi în căutarea unui proiectant incendiu autorizat atunci aţi nimerit exact unde trebuia. Ne putem ocupa de proiectarea sistemelor de securitate la incendiu, fiind autorizaţi în acest sens. Proiectarea sistemelor de securitate pentru incendiu reprezintă un act de responsabilitate în care primordială este salvarea oamenilor.

Toate proiectele realizate de un proiectant incendiu trebuie să fie verificate în condiţiile Legii 10 privind calitate în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, la exigenţa Cc-Ci – securitatea la incendiu.

Pentru obţinerea Autorizaţiei de Incendiu este obligatoriu ca documentaţia să fie întocmită de către un proiectant autorizat. Este interzis a se executa lucrări de instalaţii pe securitatea la incendiu pe baza unor proiecte ne-realizate